Trường Trần Hưng Đạo - Buôn Đôn
Trường Trần Hưng Đạo - Buôn Đôn
Chào mừng các bạn đến thăm trang thông tin điện tử trường THCS Trần Hưng Đạo - Buôn Đôn - Đăk Lăk
23:23 EDT Chủ nhật, 23/09/2018

Danh mục chính

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết


Tài nguyên Bộ GD&ĐT
Thanh tra Bộ GD&ĐT
Dạy và học tích cực
Thư viện giáo trình điện tử
Sở GD&ĐT Đăk Lăk
Phòng GD&ĐT Buôn Đôn
Phần mềm PCGD-CMC

HỌP TRỰC TUYẾN

Họp trực tuyến

Liên kết

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 1267

Tháng nàyTháng này : 22831

Tổng số lượtTổng số lượt : 1681414

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm nhận gì ở website này ?

Được chia sẻ, giao lưu

Được đăng bài viết

Được up tài nguyên

Nội dung phong phú.

Tất cả các ý kiến trên

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động đoàn thể » Công đoàn

Chúc mừng năm mới

Nội dung tiêu chuẩn chấm điểm xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh

Thứ hai - 12/10/2015 05:15
Nội dung tiêu chuẩn chấm điểm xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh

Nội dung tiêu chuẩn chấm điểm xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh

Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở vững mạnh phù hợp với điều kiện của Ngành Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục huyện Buôn Đôn, Hướng dẫn nội dung tiêu chuẩn chấm điểm xếp loại công đoàn cơ sở như sau:
LĐLĐ HUYỆN BUÔN ĐÔN
1 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
               Số: 58/HD-CĐGD                                 Buôn Đôn, ngày 30 tháng  9   năm 2015
 HƯỚNG DẪN
Nội dung tiêu chuẩn chấm điểm xếp loại
công đoàn cơ sở vững mạnh
 
      Căn cứ Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ, ngày 11/5/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh ĐắkLắk “Về việc hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh” .
      Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở vững mạnh phù hợp với điều kiện của Ngành Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục huyện Buôn Đôn, Hướng dẫn nội dung tiêu chuẩn chấm điểm xếp loại công đoàn cơ sở như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

       1. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở nhằm giúp công đoàn cơ sở có căn cứ đề ra kế hoạch, giải pháp xây dựng và củng cố thường xuyên đối với hoạt động của công đoàn cơ sở (CĐCS); tạo điều kiện cho CĐCS nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.
       2. Mỗi năm học một lần thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS.
      3. Công đoàn cần quán triệt nội dung tiêu chuẩn xây dựng công đoàn cơ sở­ vững mạnh và phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc đánh giá, xếp loại; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất, khắc phục tính hình thức, thành tích trong đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

II. ĐỐI TƯỢNG, CĂN CỨ ĐỂ ĐÁNH GIÁ.

       1.Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS được thực hiện hàng năm (theo năm học). Đối với các công đoàn cơ sở được thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của Điều lệ Công đoàn cần có thời gian hoạt động đủ một năm học.
       2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS phải căn cứ vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để chấm điểm theo từng nội dung tiêu chuẩn.

III. CÁCH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ.

      1. Thang điểm: Căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung 3 tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh, thống nhất xây dựng thang điểm gồm 100 điểm, như sau:
- Tiêu chuẩn 1: Xây dựng 35 điểm.
- Tiêu chuẩn 2: Xây dựng 35 điểm.
- Tiêu chuẩn 3: Xây dựng 20 điểm.
- Điểm thưởng: Xây dựng 10 điểm.
       2. Cách đánh giá chấm điểm:
- Nội dung thực hiện đầy đủ, vượt chỉ tiêu yêu cầu được chấm điểm chuẩn tối đa.
- Nội dung chưa thực hiện chấm 0 (không) điểm.
- Nội dung có thực hiện nhưng chưa đạt yêu cầu, thì chấm dưới ½ số điểm tối đa.
- Nội dung thực hiện đạt yêu cầu chấm bằng ½ số điểm tối đa.
- Nội dung thực hiện đầy đủ, đạt khá được chấm bằng 2/3 số điểm tối đa.
      3. Cách xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở:
Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS theo 4 mức như sau:
      a. Công đoàn cơ sở xếp loại Vững mạnh:
Là những công đoàn cơ sở có tổng số điểm đạt 85 điểm trở lên, đồng thời có đủ các điều kiện sau đây:
- Không có đoàn viên, cán bộ, viên chức vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên.
- Có đầy đủ các quy chế theo quy định; có tập hợp ý kiến đoàn viên, kiến nghị với cơ quan chức năng (hoặc thông qua công đoàn cấp trên) tạo điều kiện, cơ chế phù hợp, thuận lợi cho đoàn viên và cán bộ viên chức.
- Không để xảy ra nội bộ mất đoàn kết, đơn thư khiếu nại vượt cấp.
- Đã hoàn thành đầy đủ các khoản đóng góp lên Công đoàn cấp trên.
- Không có tiêu chuẩn nào chấm đạt dưới 50% tổng số điểm.
      b. Công đoàn cơ sở xếp loại Khá:
Là những CĐCS đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm và những công đoàn cơ sở đạt 85 điểm trở lên, nhưng không được xếp loại vững mạnh do không có đủ các điều kiện quy định tại điểm a nêu trên.
    c. Công đoàn cơ sở xếp loại Trung bình: Là những công đoàn cơ sở đạt từ 50 đến dưới 70 điểm.
    d. Công đoàn cơ sở xếp loại Yếu: Là những công đoàn cơ sở đạt dưới 50 điểm (hoặc không báo cáo phân loại cuối năm).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

     1. Đối với  công đoàn cơ sở.
    Đầu năm học xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các tiêu chuẩn, đề ra các giải pháp phấn đấu đạt vững mạnh và đăng ký danh hiệu thi đua với Công đoàn Giáo dục huyện.
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra, Ban Nữ công và Ban thanh tra nhân dân tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện những nội dung tiêu chuẩn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
      Trên cơ sở kết quả xếp loại chất lượng và kết quả hoạt động của CĐCS trong năm học đã đạt được, Ban Chấp hành CĐCS tự đánh giá, chấm điểm đồng thời công khai kết quả cho đoàn viên biết và tham gia ý kiến, trước khi gửi hồ sơ đề nghị lên Công đoàn Giáo dục huyện.
      2. Đối với  Công đoàn Giáo dục.
    Đầu năm triển khai kế hoạch xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh đến các CĐCS trực thuộc.
Hướng dẫn các công đoàn cơ sở tự đánh giá, xếp loại; tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá và đề nghị Liên đoàn Lao động huyện quyết định xếp loại CĐCS. 
    Tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn hàng năm, đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng CĐCS và cá nhân tiêu biểu.
     Hướng dẫn này được áp dụng từ năm học 2015-2016, hướng dẫn có hiệu lực thi hành từ ngày ký và được phổ biến đến công đoàn cơ sở.

Nơi nhận:                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ

- LĐLĐ huyện;                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH          
- CĐCS trực thuộc;                                                      
- Lưu: CĐGD.                                                                                   
 
                                                                                         

                                                                                      Nguyễn Cao Cường

CĐGD HUYỆN BUÔN ĐÔN
CĐ TRƯỜNG ……………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                                                          Buôn Đôn, ngày     tháng      năm 20
 
BẢNG CHẤM ĐIỂM
Tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 20…-20….
 (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 58/HD-CĐGD ngày 30/9/2015
của Công đoàn Giáo dục huyện Buôn Đôn)
 
TT NỘI DUNG TIÊU CHUẨN Điểm tiêu chuẩn Điểm tự chấm Điểm phúc tra
I Tiêu chuẩn 1: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia quản lý: 35    
1 Tham gia với thủ trưởng đơn vị xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị. 4    
2 Hàng năm phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức đúng thời hạn; thực hiện công khai những việc cán bộ viên chức được biết theo quy định của Pháp luật. 4    
3 Phối hợp với thủ trưởng đơn vị chỉ đạo bộ phận kế toán đơn vị thanh toán đầy đủ các chế độ: thừa giờ, công tác phí, phép hàng năm,… cho cán bộ viên chức. 4    
4 Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân giám sát thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với cán bộ viên chức; tham gia giải quyết và phản ánh kịp thời lên cấp trên để có hướng giải quyết, tránh tình trạng xảy ra đơn thư vượt cấp. 4    
5 Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành công đoàn và thủ trưởng đơn vị. 4    
6 Phối hợp với thủ trưởng đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực (có nội dung và kết quả cụ thể). 5    
7 Tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. 5    
8 Tham gia xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả nội quy, quy định, quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, kỷ luật của đơn vị. 5    
II Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức công đoàn: 35    
1 Có 100%  số cán bộ viên chức mới về đơn vị gia nhập công đoàn. 4    
2 Có 100% cán bộ công đoàn mới được bầu lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. 4    
3 Có 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc. 50% cán bộ viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên. 4    
4 Việc kiện toàn và công nhận Ban thanh tra nhân dân, Ban nữ công có quyết định bằng văn bản của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS) và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 4    
  5 Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS có hiệu quả, có quy chế và tổ chức sinh hoạt Ban Chấp hành (BCH), Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Ban nữ công, Ban thanh tra nhân dân theo quy định, có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi. 4    
6 Có sổ ghi chép đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, UBKT, Ban nữ công theo quy định và quản lý cán bộ, đoàn viên theo sổ hoặc trên máy tính.    
7 Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại Hội nghị BCH, công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn. 4    
8 Hoàn thành dự toán thu chi tài chính và nộp nghĩa vụ lên công đoàn cấp trên (nếu có); thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên, người lao động. Không vi phạm kỷ luật sử dụng, quản lý tài chính công đoàn. 4    
9 Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, cán bộ viên chức và báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên. 4    
III Tiêu chuẩn 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác: 20    
1 Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và cán bộ viên chức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của đơn vị có liên quan đến đoàn viên và người lao động (có nội dung cụ thể). 5    
2 Không có cán bộ viên chức vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc; không có cán bộ viên chức bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực, trừ trường hợp do đơn vị phát hiện. Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc các tệ nạn xã hội. 5    
3 Tham gia với Thủ trưởng đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ viên chức; xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa hàng năm. 3    
4 Vận động đoàn viên, cán bộ viên chức hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo. 4    
5 Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. 3    
IV Điểm thưởng: 10    
1 Tham gia đầy đủ 100% các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và hội thi do các cấp tổ chức. 3    
2 Có 1/3 các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và hội thi do các cấp tổ chức có giải thưởng. 3    
3 Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và  cơ quan, đơn vị. 2    
4 Có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội từ thiện. 2    
  Tổng cộng: 100    
 
 Căn cứ khung điểm xếp loại:
- CĐCS vững mạnh:    từ 85- 100 điểm                             - CĐCS Khá:               từ 70 - dưới 85 điểm 
- CĐCS TB:                từ 50 - dưới 70 điểm                       - CĐCS yếu:                dưới    50 điểm  
    + Điểm phúc tra:…………(nếu có)
-      Xếp loại:……………………..
 
  TM. ĐOÀN PHÚC TRA                   
             Xếp loại của đơn vị:
- Số điểm đạt được: …...…….điểm
- Xếp loại:  ..……… ......………….
 
 
TM.BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Chia sẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

XEM ẢNH

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1

KARAOKE TRỰC TUYẾN

TIN MỚI NHẤT

Đăng nhập

Thi giao thông thông minh
Xem Thời khóa biểu
Diễn đàn toán học
Tạp chí Toán Tuổi thơ
Tạp chí Văn học
Trường học kết nối

Thầy Huỳnh Thanh Phong Bí thư chi bộ
đọc quyết định kết nạp đảng viên

UPLOAD

Đưa bài viết lên
Đưa tài nguyên lên

Hội thi văn nghệ - GV duyên
dáng Ngành Giáo dục huyện

Thời tiết

NGHE NHẠC