Trường Trần Hưng Đạo - Buôn Đôn
Trường Trần Hưng Đạo - Buôn Đôn
Chào mừng các bạn đến thăm trang thông tin điện tử trường THCS Trần Hưng Đạo - Buôn Đôn - Đăk Lăk
22:52 EDT Thứ hai, 24/09/2018

Danh mục chính

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết


Tài nguyên Bộ GD&ĐT
Thanh tra Bộ GD&ĐT
Dạy và học tích cực
Thư viện giáo trình điện tử
Sở GD&ĐT Đăk Lăk
Phòng GD&ĐT Buôn Đôn
Phần mềm PCGD-CMC

HỌP TRỰC TUYẾN

Họp trực tuyến

Liên kết

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 649

Tháng nàyTháng này : 23408

Tổng số lượtTổng số lượt : 1681991

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm nhận gì ở website này ?

Được chia sẻ, giao lưu

Được đăng bài viết

Được up tài nguyên

Nội dung phong phú.

Tất cả các ý kiến trên

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động đoàn thể

Chúc mừng năm mới

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN CHO THANH THIẾU NIÊN - BÀI 1

Thứ sáu - 04/04/2014 09:17
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đảng Cộng Sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Ngày 3-2-1930 là ngày thành lập Đảng. đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Để giúp cấc bạn bước đầu tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chúng tôi xin giới thiệu một số vấn đề cơ bản sau: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN CHO THANH THIẾU NIÊN

 BÀI 1

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đảng Cộng Sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Ngày 3-2-1930 là ngày thành lập Đảng. đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Để giúp cấc bạn bước đầu tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chúng tôi xin giới thiệu một số vấn đề cơ bản sau:

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

- Mục đích của Đảng ta là:

Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

- Đảng hoạt động trên cơ sở:

Lấy chũ nghĩa Mác – Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, năm s vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đát nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

+ Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

+ Đảng ta gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chiu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh dạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng.

+ Đảng ta kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chũ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội và nhân dân thế giới.

+ Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

-               Quá trình hoạt động cách mạng của Đảng:

Từ ngày thành lập Đảng đến  nay Đảng đã lãnh đạo tiến hành đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và đã dành được những thắng lợi vĩ đại.

Đó là, thắng lợi Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô viết - Nghệ tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939, mặc dù cách mạng có những lúc vị dìm trong máu lửa. Chế độ thuộc địa nửa Phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ, một kỷ nguyên mới mở ra, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đó là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt đẩ giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chũ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đáu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến bộ xã hội.

Đó là, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chũ nghĩa xã hội, Kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm xây dựng chũ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi còn chiến tranh và trong những năm đầu sau khi nước nhà thống nhất. Khắc phục những sai lầm, khuyết điểm về chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan, nóng vội trong cải tạo XHCN; duy trì quá lâu cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm, tổng kết sáng kiến của nhân dân. Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc phù hợp với thực tiễn Viêt Nam và bối cảnh quốc tế mới.

Từ thực tiễn thành công và những khuyết điểm sai lầm, Đảng ta đã rút ra những bài học kinh nghiệm là:

Một: Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là vấn đè xuyên suốt cả quá trình cách mạng nước ta, vì độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc.

Hai: Đảng ta xác ddingj sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử, toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân,.

Ba: Không ngừng nâng cao khối đoàn kết toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đoàn kết quốc tế, để tạo sức manh tổng hợp.

Bốn: Kết hợ sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế.

Năm: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta là nhân tố quyết định hàng đầu cho thắng lợi cuả cách mạng Việt Nam. Vì Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự cho tổ quốc, phụng sự cho nhân dân.

Đảng ta nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ và năng lực tổ chức của mình, tôn trọng quy luật khách quan, đè ra đường lối đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam tiến lên.

Từ thực tiễn của quá trình lãnh đạo cách mạng và những kinh nghiệm trên đây, chúng ta có thể khẳng định: Đảng ta luôn luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và dủ khả năng để tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam vững bước đi lên, thực hiện mục tiêu, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh, bảo vệ vững chắc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam thân yêu.

Những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên:

+ Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đánh giá cao vai trò vị trí cao của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Coi công tác thanh niên là vấn đề chiến lược và có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

+ Công tác thanh niên là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội. Tiền hành công tác thanh niên phải sử dụng sức mạnh tổng hợp đồng bộ của mọi thành vieentrong hệ thống chính trị.

+ Nội dung cơ bản của công tác thanh niên là giáo dục, rèn luyện thanh niên trở thành người có đủ phẩm chất, năng lực kế tục trung thành xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng vì mục tiêu dan giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Do vậy nhiệm vụ của công tác thanh niên là tạo môi trường tốt nhất, thuận lợi nhất cho thanh niên phấn đấu trưởng thành.

+ Công tác thanh niên là một khoa học vì vậy phải đối xử như một khoa học thật sự. Phương pháp cơ bản tropng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên là lôi cuốn, thuyết phục và vận động . Chính vì thế mà cần phải có những bộ môn khoa học hỗ trợ như Tam lí, Giáo dục, sư phạm…

+ Xây dựng Đoàn là một bộ phận nằm trong xây dựng Đảng bởi vì xây dựng Đoàn chính là tạo nguồn cung cấp cho Đảng những đảng viên trẻ, cán bộ trẻ; góp phần làm cho Đảng ngày càng vững mạnh. Trách nhiệm của các cấp ủy Đảng đối với xây dựng đoàn là vấn đề cần được khẳng định trong xây dựng Đảng.

 

 

Tác giả bài viết: Sưu tầm

Nguồn tin: Internet

Chia sẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

XEM ẢNH

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1

KARAOKE TRỰC TUYẾN

TIN MỚI NHẤT

Đăng nhập

Thi giao thông thông minh
Xem Thời khóa biểu
Diễn đàn toán học
Tạp chí Toán Tuổi thơ
Tạp chí Văn học
Trường học kết nối

Thầy Huỳnh Thanh Phong Bí thư chi bộ
đọc quyết định kết nạp đảng viên

UPLOAD

Đưa bài viết lên
Đưa tài nguyên lên

Hội thi văn nghệ - GV duyên
dáng Ngành Giáo dục huyện

Thời tiết

NGHE NHẠC